Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing)

Η Δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους, με συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000€, έχει ως στόχο την στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους, την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στις παραγωγικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business), ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: Α.Ε, ΕΠΕ, Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ν.Ε.Π.Α.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ξεκινάει από 17/3/2020 έως και 24/7/2020 (έως 15:00).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ