Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 50.000€  και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000€. 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις [ΚΟΙΝΣΕΠ], του ιδιωτικού τομέα, και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 5/3/2020 έως και 6/5/2020, με συνολικό προϋπολογισμό 6.000.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ