Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ

Ανακοινώθηκε η Δράση ενίσχυσης υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000€ με ποσοστό επιδότησης από 50% έως 65% για έργα έως 200.000€.

Οι προτάσεις, κατά προτεραιότητα, αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

  1. Εφοδιαστική Αλυσίδα – Μεταφορές & Ενέργεια
  2. Αγροδιατροφής & Βιομηχανία Τροφίμων
  3. Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  4. Περιβάλλον, Υγεία & Υλικά – Κατασκευές
  5. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ