Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης Κέρκυρας και Λευκάδας μέσω του LEADER

Η Δράση για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER απευθύνεται σε υφιστάμενες είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις, σε νομικά πρόσωπα που έχουν συστήσει την ΟΤΔ, μέλη που την απαρτίζουν (συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ και του ΔΣ του νομικού προσώπου) και εργαζόμενους σε ΝΠΙΔ, καθώς και εργαζόμενους σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο Τομέα.  

Την περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί το νησί της Κέρκυρας, οι Παξοί, τα διαπόντια νησιά, η Λευκάδα, η Κάλαμος και η Κάστος, και περιλαμβάνει 11 υπο-δράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα ανάπτυξης/βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 3.080.000€, ενώ η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 11/3/2020 έως και 15/5/2020 (ώρα 15:00)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ