Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής μέσω του LEADER

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 αναφέρεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των υποδράσεων αφορούν το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής. Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τον Δήμο Αγκιστρίου, τον Δήμο Αίγινας, των Δήμων Κυθήρων, τον Δήμο Πόρου, τον Δήμο Σαλαμίνας, τον Δήμο Σπετσών, τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων και από τον Δήμο Ύδρας.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 15/1/2020 έως και 20/3/2020, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 140.000€.