ΟΑΕΔ : Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Οι υποβολές για τη δράση του προγράμματος με σκοπό την ενίσχυση 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπαχολούμενων ξεκινάνε από 20/2/2019, ενώ η συνολική δαπάνη από την εφαρµογή του προγράµµατος θα ανέλθει έως 80.000.000€ και θα καλυφθεί από διαθέσιµους πόρους των δύο κλάδων του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουµένων.

Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισµό του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) και κατανέµεται σε ετήσια βάση ως εξής: 

  • για το 2019: 30.000.000€
  • για το 2020: 20.000.000€
  • για το 2021: 20.000.000€ 
  • για το 2022: 10.000.000€

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ