Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό. Η συγκεκριμένη δράση αφορά τους παραγωγούς και τους δημιουργούς ψηφιακών παιχνιδιών, με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για νέες αυτοτελείς παραγωγές ή εργασίες μετα-παραγωγής (post-production).

Με την εν λόγω Απόφαση, το πρόγραμμα ενίσχυσης της οπτικοακουστικής παραγωγής στη χώρα μας, συμπληρώνεται και πλέον ενσωματώνει τις ιδιαίτερες συνθήκες σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής ψηφιακών παιχνιδιών.

H υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων γίνεται από 15/4/2019 έως και 31/12/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ