Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

Ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 4 τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως ο τομέας της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), της παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ και της υγείας/ευεξίας. 

Χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ξεκινάει από 7/1/2020 έως 30/6/2020, με συνολικό προϋπολογισμό 5.000.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ