Χρηματοδότηση έργων μέσω του Ταμείου Υποδομών και της Εθνικής Τράπεζας (έως 65%)

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως ένας εκ των Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ), δημοσιεύει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη της υποστήριξης της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς και στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων. Η εκταμίευση των πόρων από το ΤΑΜΥΠΟΔ αποτελεί δανειακά κεφάλαια απευθείας προς τους τελικούς δικαιούχους και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2023.

Ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί  ανέρχεται στα 450.000.000€. την περίοδο 2019–2023, τα οποία θα κινητοποιήσουν τουλάχιστον 650.000.000€ συνολικών επενδύσεων σε επιλέξιμα έργα. Οι προτάσεις χρηματοδότησης μπορούν  να υποβληθούν από οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί επιλέξιμο έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ