Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης

Η Δράση για την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000€, έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ, ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν τομείς προτεραιότητας της αγροδιατροφής, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της υγείας (φάρμακα), του τουρισμού, των πολιτιστικών/δημιουργικών βιομηχανιών, του χροντρικού/λιανικού εμπορίου, των υλικών/κατασκευών, την εφοδιαστική αλυσίδα, το περιβάλλον και τέλος, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 12/3/2020 έως και 12/5/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ