Πρόγραμμα στήριξης επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής 2019-2023

Η Δράση για την στήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής απευθύνεται σε οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα …

SME Instrument Horizon 2020 – Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜMΕ) που καινοτομούν/Φάση 1 & Φάση 2

Το SME Instrument αφορά στις ΜMΕ και αποτελεί δράση του προγράμματος «Horizon 2020» της Ε.Ε. το οποίο στοχεύει στην χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων που θα βοηθήσουν τις ΜμΕ να αυξήσουν το μέγεθός τους και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Το Εργαλείο αυτό για τις ΜμΕ διακρίνεται σε 3 φάσεις: Α’ Φάση (εκτίμηση βιωσιμότητας) Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων: 06/05/2020 & 02/09/2020 & 04/11/2020 …