Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 81093 info@travelsoft.gr

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (ενημέρωση 21/7/2022)

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς.

Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις κατάρτισης που απευθύνονται προς τους ωφελούμενους /εργαζόμενους προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τους επαγγελματικούς/κλαδικούς φορείς.

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των επαγγελματικών/ κλαδικών φορέων του τομέα που τους ενδιαφέρει.

Ενεργές Προσκλήσεις

Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης

 • Φορέας υλοποίησης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
 • Αντικείμενo: Δεξιότητες ΤΠΕ (Οριζόντιο πρόγραμμα), Εμπόριο και εξωστρέφεια, Υπάλληλος Γραφείου/Διοικητικής Υποστήριξης
 • Πληροφορίες: https://www.esamea.gr/

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

 • Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ)
 • Αντικείμενo: Συγγραφέας μαθήματος ειδικότητας / Επαγγελματίας ειδικότητας για την ανάπτυξη ενός Οδηγού Κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ για την ειδικότητα “Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας”
 • Πληροφορίες: http://www.kaele.gr

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων

 • Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ)
 • Αντικείμενo: Ψηφιακό μάρκετινγκ & ηλεκτρονικό εμπόριο, Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων λιανικής, Τεχνικές παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και ετοίμων γευμάτων.
 • Πληροφορίες: https://www.pokk.gr/

Ανάπτυξη επικαιροποίηση και πιστοποίηση 33 επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών

 • Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ)
 • Αντικείμενo: – Σύμβουλοι επαγγελματικών προγραμμάτων
                       – Μελετητές/συγγραφείς για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων
                       – Εμπειρογνώμονες επαγγέλματος
 • Πληροφορίες: http://www.kaele.gr
   

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

 • Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
 • Αντικείμενo: – Συγγραφείςμαθημάτων ειδικότητας-εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη 2 οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ
                     – Συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας-επαγγελματίες ειδικότητας για την ανάπτυξη 2 οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ
 • Πληροφορίες: https://tinyurl.com/54ndhk39   
                         https://tinyurl.com/2s4ecwhv
                        

Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα  εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ)
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, Υδραυλικές εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού με χρήση φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιοθερμία κ.ά.), Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας στις μονώσεις κτιρίων.
 • Πληροφορίες: https://obye.gr/
   

Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων

 • Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων   
 • Αντικείμενo: Τουριστικός αντιπρόσωπος, Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, Χειριστής εφαρμογών αυτοματοποιημένου γραφείου
 • Πληροφορίες: https://www.potour.gr/
   

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

 • Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ)
 • Αντικείμενo: – Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (12 θέσεις)
                       – Συγγραφείς μαθημάτων/ επαγγελματίες ειδικότητας Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (14 θέσεις)
                       – Συγγραφείς/ εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (12 θέσεις)
                       – Σύμβουλοι Μεθοδολογίας (12 θέσεις)
 • Πληροφορίες: http://www.kaele.gr
   

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης και επισκευής-συντήρησης

 • Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ)
 • Αντικείμενo: Διοικητική υποστήριξη, επισκευή-συντήρηση
 • Πληροφορίες: https://www.povesa.gr/espa.html
   

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφαλούς χρήσης χημικών αποβλήτων, Στέλεχος διεθνούς εμπορίου και εξωστρέφειας
 • Πληροφορίες: https://katartisi.haci.gr
   

Προσκλήσεις για τις οποίες έχει λήξει η υποβολή αιτήσεων:

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Γενικών Υδραυλικών Εργασιών, Τεχνίτης Φυσικού Αερίου, Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου 
 • Πληροφορίες: https://110.opse.gr
   

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας – ποιότητας παραγωγής

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου
 • Αντικείμενα κατάρτισης:  Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τεχνικές Παραγωγής Ασφαλών και Ποιοτικών Τροφίμων-Ποτών,  Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Πληροφορίεςhttp://greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=460

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
 • Πληροφορίες: https://katartisialuminio.gr/
   

Πιλοτικά προγράμματα εξ αποστάσεως συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομία/ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Κατάρτιση και πιστοποίηση επιστημονικών/τεχνικών στελεχών στη βιομηχανία τροφίμων και την περιβαλλοντική διαχείριση

Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων 

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Περιφερειακά (πρώην Νομαρχιακά) Μητρώα
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης, Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου, Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Διαχείρισης Χρόνου
 • Πληροφορίες: https://psenm.dek.gr

Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνια Τουριστική Επαγγελματική Ένωση Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων  
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος εστίασης, Ειδικός διατροφικών προτύπων & Εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου, Στέλεχος εστίασης, Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης, Υπάλληλος Μαγειρικής–Εστιατορικής Τέχνης, Στέλεχος Διοίκησης, Στέλεχος διαχείρισης οργανωσιακής κουλτούρας και συστημάτων διαχείρισης χρόνου (Time Management)
 • Πληροφορίες: https://110.pteee.gr/

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ψηφιακού μάρκετινγκ και παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών υγείας

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ)
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Ψηφιακό μάρκετινγκ & ηλεκτρονικό εμπόριο, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας, Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας – οργάνωση υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας
 • Πληροφορίες: https://osnie.gr/prosklisi-ekdsilwsis-endiaferontos-2-2021-osnie/

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

 • Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
 • Αντικείμενo: – Συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη 12 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ (24 θέσεις)
                       – Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Οδηγών Κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ (12 θέσεις)
 • Πληροφορίες: https://imegsevee.gr/12-epistimonikoi-i-e-k/        
                      https://imegsevee.gr/24-syngrafeis-i-e-k/

Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ)
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου, Πωλητής – Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου, Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας, Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), Τεχνικός τήρησης διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής, Τεχνικός οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής, Στέλεχος Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
 • Πληροφορίες: https://sbe121.gr/

Κατάρτιση εργαζομένων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ)
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης, Συντήρηση εγκαταστάσεων, Εσωτερικός ελεγκτής, Στέλεχος Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Οργανωσιακή κουλτούρα και διαχείριση χρόνου
 • Πληροφορίες: https://110.sekpy.gr/

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ)
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας, Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Πληροφορίες: https://110.ship-suppliers.gr/

Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την ΠΟΣΙΠΣ για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ)
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων “STEM” (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
  Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
 • Πληροφορίες: https://110.posips.com/

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ)
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος πωλητής λιανικής, Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφαλούς διακίνησης καυσίμων
 • Πληροφορίες: https://katartisi.obe.gr

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Ανάπτυξη λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, Πιστοποίηση ISO 27001 ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα, Πράσινες ΤΠΕ, Νέες τεχνολογικές προκλήσεις στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και δικτύου
 • Πληροφορίες: https://psict.gr/index.php/news/anakoinosi/

Ενέργειες συμβουλευτικής – κατάρτισης – πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

 • Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ)
 • Αντικείμενα κατάρτισης: Ειδικός διαχείρισης, ορθής λειτουργίας & βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής, Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης, Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων, Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου, Τεχνικός συντηρητής εγκαταστάσεων, Τεχνίτης ελασματουργός, Τεχνίτης εργαλειομηχανών, Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – social media marketing, Τεχνικός αλουμινοσιδηροκατασκευών, Τεχνίτης ξυλουργός – μαραγκός
 • Πληροφορίες: https://pepatt.bep.gr/p/m/el-GR

Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών ‘έξυπνων κτιρίων’

 • Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ)
 • Αντικείμενo: Εφαρμογές τεχνολογιών έξυπνης διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις -‘Έξυπνα κτίρια’,
  Συστήματα μεταφοράς και ανύψωσης νέας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας (Υδραυλικοί και μηχανικοί ανελκυστήρες νέας γενιάς – Green edition), Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου – Συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Πληροφορίες: https://www.povesa.gr/espa.html

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης, αποθήκευσης και μεταφοράς εμπορευμάτων

 • Φορέας υλοποίησης: Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ)
 • Αντικείμενo: Διοικητική Υποστήριξη με χρήση ΤΠΕ, Εργασίες αποθήκευσης, Ασφαλής οδήγηση και μεταφορά εμπορευμάτων
 • Πληροφορίες: https://www.posem.gr

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

 • Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
 • Αντικείμενo: – Συγγραφείς-εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ (11 θέσεις)
                       – Επιστημονικοί Υπεύθυνοι για την ανάπτυξη οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ (11 θέσεις)
                       – Συγγραφείς μαθημάτων-επαγγελματίες ειδικότητας οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ (11 θέσεις)
 • Πληροφορίες: https://tinyurl.com/2p9469tr    
                         https://tinyurl.com/9vfrxf45
                         https://tinyurl.com/2p8cbhm7
   

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

 • Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)
 • Αντικείμενo: – Συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας-εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων, για την ανάπτυξη Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ (6 θέσεις)
                       – Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Οδηγών Κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ (6 θέσεις)
                       – Συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας-επαγγελματίες ειδικότητας για την ανάπτυξη Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ (6 θέσεις)
                       – Σύμβουλοι Μεθοδολογίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ (6 θέσεις)
 • Πληροφορίες: https://tinyurl.com/2p8dycub
                         https://tinyurl.com/2p8mart9
                         https://tinyurl.com/7jdczh45
                         https://tinyurl.com/2p8z9pac

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε οριζόντιο αντικείμενο ψηφιακού μάρκετινγκ και σε εξειδικευμένα αντικείμενα υπηρεσιών υγείας

 • Φορέας υλοποίησης: Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ)
 • Αντικείμενo: Ψηφιακό μάρκετινγκ & ηλεκτρονικό εμπόριο, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας, Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας – οργάνωση υπηρεσιών κατ΄οίκον νοσηλείας
 • Πληροφορίες: https://osnie.gr/

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζόμενοι

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για το εκάστοτε πρόγραμμα υποβάλουν την αίτηση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση του προγράμματος.

Είδος ενίσχυσης

Κατάρτιση / Επιμόρφωση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης συμμετοχής περιγράφονται στην Πρόσκληση κάθε … 

Τι χρηματοδοτείται

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα.

Επικοινωνία

Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100

+30 25511 81093

info@infologic.gr

© infologic.gr. All Rights Reserved.