Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 81093 info@travelsoft.gr

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: 1) Κτιριακά, 2) Εξοπλισμός κάθε τύπου (Οχήματα κάθε τύπου)  3) Υπηρεσίες προβολής, 4) Μελέτες

Προϋπολογισμός: μέχρι 200.000€. Επιδότηση 40%. Με πράσινες  δαπάνες άνω του 20%, επιδότηση 50%. Καθεστώς De Minimis.

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό --> 2 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

 

Επικοινωνία

Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100

+30 25511 81093

info@infologic.gr

© infologic.gr. All Rights Reserved.