Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 81093 info@travelsoft.gr

Σας βοηθάμε να πετύχετε κάθε στόχο σας

H Infologic προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων οι οποίες έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών κυρίως στους τομείς:

Τουρισμός
Οικονομικής Ανάπτυξης
Νέες Τεχνολογίες
Πολιτισμός (Έρευνα και Τεκμηρίωση)

Προοπτικές για όλους!

Με εγκεκριμένα έργα που αντιστοιχούν σε ποσοστό πλέον του 80% των κατατεθειμένων προτάσεων, η Infologic Συμβουλευτική Παρέχει Τοπική Προστιθέμενη Αξία στην αναπτυξιακή προοπτική των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επικοινωνία

Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100

+30 25511 81093

info@infologic.gr

© infologic.gr. All Rights Reserved.