Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100 +30 25511 81093 info@travelsoft.gr

Κατηγορία – Όλα

None

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός: μέχρι 30.000€. Επιδότηση 50%.  Καθεστώς De Minimis

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό –> 3 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093

 


None

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση και όσες  δεν έχουν έχουν κλείσει χρήση (Νέες)

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες κλπ.

Προϋπολογισμός: Από 40.000€ έως 400.000€. Επιδότηση: 45% (με 0,2 ΕΜΕ συν 5%).  Συν 10% σε προβληματικές περιοχές (πυρόπληκτές, απομακρυσμένες κλπ).

Παρατηρήσεις: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προμήθεια μέρους του εξοπλισμού και υπηρεσιών της TELMACO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093


None

Απευθύνεται σε αυτούς που διαχειρίζονται πολυμεσικό υλικό και παράγουν οπτικοακουστικά έργα.

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες

Ελάχιστο & Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού επένδυσης
Θα προσδιοριστεί κατά την πρόσκληση της δράσης.


Συνολικός Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης100.000.000€.
Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από όλες τις περιφέρειες της
Ελλάδας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους ενισχυόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) θα δοθούν κατά την πρόσκληση του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093

Στήριξη-της-παραγωγής-οπτικοακουστικών-έργων-στην-Ελλάδα


None

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση και όσες  δεν έχουν έχουν κλείσει χρήση (Νέες).

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες κλπ.

Προϋπολογισμός: Από 80.000€ έως 400.000€. Επιδότηση: 45% (με 0,2 ΕΜΕ συν 5%).  Συν 10% σε προβληματικές περιοχές (πυρόπληκτές, απομακρυσμένες κλπ).

έως 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093

 

Ενίσχυση-της-Ίδρυσης-και-Λειτουργίας-νέων-Μικρομεσαίων-Τουριστικών-ΕπιχειρήσεωνNone

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: 1) Κτιριακά, 2) Εξοπλισμός κάθε τύπου (Οχήματα κάθε τύπου)  3) Υπηρεσίες προβολής, 4) Μελέτες

Προϋπολογισμός: μέχρι 200.000€. Επιδότηση 40%. Με πράσινες  δαπάνες άνω του 20%, επιδότηση 50%. Καθεστώς De Minimis.

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό --> 2 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

 


None

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός: Από 55.000€ έως 650.000€. Επιδότηση: 50%.

Απαιτεί να υπάρχει στην εταιρεία ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. Διατίθεται ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία της αναγκαίας ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό –> 5 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093


None

Σύντομα αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ που αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας πληροφορούν ότι στην Ελλάδα το 2015 δραστηριοποιούνταν 479 αλυσίδες franchising με 17.098 εγκαταστάσεις/καταστήματα και περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης εστίασης.

Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των …


None

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς.

Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις κατάρτισης που απευθύνονται προς τους ωφελούμενους /εργαζόμενους προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τους επαγγελματικούς/κλαδικούς φορείς.

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των επαγγελματικών/ κλαδικών φορέων του τομέα που τους ενδιαφέρει.

Ενεργές Προσκλήσεις

Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης

  • Φορέας υλοποίησης: …

None

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Eλάχιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται €18.000

Mέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται €30.000.

Ποσοστό επιδότησης: 40% έως 60%

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

 

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας …


Επικοινωνία

Μαζαράκη 9, Αλεξανδρούπολη, 68100

+30 25511 81093

info@infologic.gr

© infologic.gr. All Rights Reserved.